Vejledning til pårørende ved dødsfald


Anmeldelse af dødsfaldet

Senest 2 hverdage efter dødsfaldet skal det anmeldes til præsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken. Bedemanden er behjælpelig med anmeldelse af dødsfald overfor offentlige myndigheder.

 

Sogne på Bornholm

Bornholms Regionskommune består af følgende sogne:

Allinge-Sandvig, Bodilsker, Gudhjem, Hasle, Ibsker, Klemensker, Knudsker, Nexø, Nyker, Nylars, Olsker-Tejn, Pedersker, Poulsker, Rutsker, Rø, Rønne, Svaneke, Østerlars, Østermarie, Vestermarie og Åkirkeby.

Bedemanden anmelder dødsfaldet i afdødes bopælssogn. Er man i tvivl om, hvilket sogn afdøde boede i kan du undersøge dette på www.sogn.dk

 

Ved henvendelse til Rønne Begravelsesforretning har vi brug for afdødes navn, adresse og gerne cpr.nr.

I enkelte tilfælde kan der være behov for dåbs- og vielsesattest.

Overvejelser omkring begravelsen/bisættelsen

I forbindelse med dødsfaldet er det vigtigt at få afklaret, om der er nedfældet nogle ønsker fra afdøde om, hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå, eksempelvis i dokumentet Min sidste vilje.

Der opstår en række spørgsmål i forbindelse med et dødsfald:
  • Skal afdøde jordbegraves eller bisættes/brændes?
  • Ønskes en ceremoni (udsyngning) fra hjemmet, plejehjem eller sygehus?
  • Skal højtideligheder være fra en kirke eller et kapel?
  • Var afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
  • Skal en præst medvirke ved højtideligheden?
  • Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?
  • Stillingtagen til gravsted og gravsten.
  • Har afdøde skrevet testamente?

 

Rådgivning

Rønne Begravelsesforretning hjælper gerne med at klare alle forhold, der måtte opstå i forbindelse med dødsfaldet, og yder en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

Har du brug for at komme i kontakt med os?